Psychologische selectieprocedure voor de opleiding van verkeersvlieger bij de....

KLM Flight Academy

De selectieprocedure voor de opleiding van verkeersvlieger bij de KLM Flight Academy bestaat uit verschillende “fasen”. Deze zijn:

 • Basis capaciteitenonderzoek
 • Sensomotorisch onderzoek
 • Competentie onderzoek

Deze drie fasen van de selectieprocedure vinden op locatie Huis ter Heide van het AMC plaats.

Afhankelijk van de testresultaten wordt u al dan niet uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende selectiefase. Als u aan alle drie de selectiefasen hebt deelgenomen, ontvangt u een rapport waarin de resultaten van alle selectie-onderdelen is beschreven.

Naar beneden scrollen om te lezen wat u in welke fase bij het AMC precies kunt verwachten.....

Basis capaciteitenonderzoek

De eerste  fase van de selectieprocedure is het basis capaciteitenonderzoek. Dit onderzoek, bestaat uit de volgende onderdelen:

Intellectuele capaciteiten

Tijdens deze testen onderzoeken we of je voldoet aan de minimale eisen die de KLM Flight Academy stelt op het gebied van: cijfermatige capaciteiten, verbale capaciteiten, abstract redeneren, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht en planmatig werken.

Sensomotorische screening

Daarnaast wordt tijdens deze selectiefase een sensomotorische test afgenomen als indicator of je vliegaanleg hebt

Persoonlijkheidsscreening

Aan de hand van meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten kijken wij tenslotte naar persoonlijkheidskenmerken zoals emotionele stabiliteit.

Sensomotorische onderzoek

De tweede fase van de selectieprocedure is het zogenaamde sensomotorische onderzoek. In dit sensomotorisch onderzoek onderzoeken we of je van nature voldoende vliegaanleg hebt. We kijken tijdens een intensief programma naar de volgende punten:

 • Oog-hand-voet coördinatie
 • Oog-hand coördinatie
 • Multi-tasking / Aandachtverdelen
 • Volgehouden aandacht
 • Gerichte aandacht
 • Workloadmanagement
 • Leervermogen.

Competentie onderzoek

De deelnemers, die alle voorafgaande testfasen goed hebben doorlopen, worden door het AMC uitgenodigd voor het laatste onderzoek, het zogenaamde competentie onderzoek. Dit bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Het maken van aanvullende persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Een interview met één van onze luchtvaartpsychologen
 • Een individueel rollenspel
 • Een groepsopdracht waar u met verschillende deelnemers een gezamenlijke opdracht gaat uitvoeren.