Psychologische onderzoeken

Een psychologisch onderzoek of assessment is altijd volledig afgestemd op de wensen en eisen van de ‎opdrachtgever (tailor-made). Wij hechten daarom aan een goed overleg met onze ‎opdrachtgevers teneinde het psychologisch onderzoek te laten aansluiten bij de vraagstelling, ‎functie-eisen en de eisen en cultuur van de organisatie. ‎Voor een goede dienstverlening hechten wij er tevens aan om met een vast team van ‎psychologen te werken.

Diverse onderzoeken

Diverse locaties in NL

Op verschillende locaties in Nederland

Het Aviation Medical Center beschikt over verschillende locaties in Nederland. Op al deze locaties kunt u terecht voor een medische of psychologische keuring. Een uitzondering is de vestiging Rijswijk. Daar worden alleen medische keuringen gehouden.