Modules Psychologische onderzoeken

De psychologen die de onderzoeken uitvoeren hebben allen ervaring ‎met de beoordeling van personeel werkzaam in de luchtvaart, zoals vliegers (first officers en ‎captains), instructeurs, crew resource managers etc. ‎De psychologen gaan er in hun werkwijze van uit dat effectief functioneren een samenspel is ‎tussen persoonskenmerken (kennis, vaardigheden, intellectuele capaciteiten, motivatie, ‎normen en waarden) en omgevingskenmerken zoals de organisatie en de leeromgeving. ‎

Een psychologisch onderzoek bestaat daarom uit de volgende modules:‎‎

  • Niveau-onderzoek ‎
  • Capaciteitenonderzoek ‎
  • Persoonlijkheidsonderzoek ‎
  • Beoordeling en rapportage‎

Het beoordelen van

Niveau-onderzoek

Uit onderzoek naar problemen bij de functie-uitvoering is gebleken dat het niveau hierbij een ‎belangrijke rol speelt. Het hebben van een diploma is geen garantie voor het beschikken over ‎de juiste competenties. Het betreft geen algemene niveau-meting, maar een specifiek op de ‎functie toegesneden niveauonderzoek, waarbij de tests zijn geselecteerd om kritische functie-‎eisen te onderzoeken.

Het beoordelen van

Capaciteitenonderzoek

Dit onderzoek (vliegaanleg) is uitgebreid en bevat een hoeveelheid functies die kritisch zijn voor de ‎beroepsuitoefening. Het geschiktheidonderzoek van vliegers bevat een uitgebreid ‎geheugenonderzoek, waaronder bijvoorbeeld het onthouden van klaringen. Het onderzoek naar ‎het kunnen uitvoeren van verschillende taken wordt, conform de laatste onderzoeksresultaten, ‎gemeten op skill-based, rule-based en knowledge based niveau. Ook vindt er onderzoek plaats ‎naar o.a. de belangrijke ‘situational awareness’.

Het beoordelen van

Persoonlijkheids- onderzoek

Dit omvat een onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedragsvaardigheden.Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. Tevens worden ‎assessmentcenter oefeningen en cases gebruikt. Voorts wordt een competentie- en ‎criteriumgericht interview gehouden.

Afsluitend

Beoordeling en rapportage‎

De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van enkele duizenden ‎vliegers en worden neergelegd in een heldere competentiegerichte rapportage. De ‎onderzoeken worden verzorgd door een vast team van adviseurs, die ervaring hebben met de ‎beoordeling van personeel werkzaam in de luchtvaart, zoals vliegers (first officers en captains) ‎en instructeurs.

Overzicht